Vekteropplæring - trinn 3


Vekteropplæring trinn 3 er siste del av den grunnleggende lovpålagte utdanningen du må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap.

Som vekter må du gjennomføre dette kurset i løpet av seks måneder etter ansettelse. Kurset skal gi deg den nødvendige teoretiske kunnskapen du har behov for, til å utføre dine arbeidsoppgaver på en trygg og kvalitetsmessig god måte.

Kurset består av 50 timer teoretisk opplæring som tilfredsstiller kravene i Lov om vaktvirksomhet. Kurset gjennomføres over 8 dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser innen de ulike emnene i kurset. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås før kursbevis utstedes.

Kurset inneholder følgende emner:

 • Etikk
 • Førstehjelp
 • Jus
 • Konflikthåndtering
 • Vektertjenester
 • Brannvern
 • Tekniske og fysiske sikringstiltak
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikovurdering
 • Beredskapsplanlegging
 • Service og kvalitet
 • Skriftlig prøve
   

Kurset arrangeres på ulike steder over hele landet og påmelding skjer til én av Vekterskolens medlemsbedrifter.
 
Målsetting for kurset:
Forutenom de læringsmål man har i vekteropplæring trinn 1 og 2, så forventes det at vekteren etter dette kurset skal kunne vurdere egen risiko og bruke en beredskapsplan, gjennomføre livreddende og emosjonell førstehjelp på et skadested og gjøre rede for tekniske sikrings- og varslingssystemer mot ulike trusler og reaksjoner ved utløst alarm.

I tillegg skal vekteren få en grunnleggende forståelse av samfunnssikkerhet og beredskap, kunne skrive en arbeidsrapport, sikre et åsted og forstå hva vi legger i begrepene “kvalitet” og “service” i den serviceleveransen som vekterselskapet yter sine kunder.

Til sist er det også viktig at vekteren har en forståelse for hvordan man håndterer ulike konfliktsituasjoner.

Kompetansekrav:
Gjennomført Vekteropplæring trinn 1 og 2.

Se kurskalender for trinn 3


| Flere

Powered by CustomPublish AS