Vekteropplæring - trinn 2


Vekteropplæring trinn 2 består av 30 timers praksisopplæring i et godkjent vaktselskap, og gjennomføres i bedriften under kyndig veiledning fra instruktøren.

Kurset inneholder følgende emner:

 • Selskapet og deres organisasjonprodukter, regler og rutiner
 • Tjenestested/objekt
 • Instruks og retningslinjer
 • Nøkkelhåndteringsrutiner
 • Bruk av tilgjengelig utstyr
 • Aktuelle juridiske rettigheter og begrensninger
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Verneutstyr
 • Sambandprosedyrer
 • Rapportering
 • Slukke et branntilløp


Målsetting for kurset:
Vekteren skal kunne på en tilfredsstillende måte utføre vektertjenester i henhold til krav fra kunder, arbeidsgiver og samfunnet.

Kompetansekrav:
Vekteropplæring trinn 1


| Flere

Powered by CustomPublish AS