Vekteropplæring - trinn 1


Vekteropplæring trinn 1 gir deg den teoretiske grunnopplæringen du må ha for å kunne begynne å jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap.

Dette kurset må gjennomføres før du kan begynne å jobbe som vekter. Kurset skal gi deg en teoretiske innføring i vekteryrket slik at du får den nødvendige basiskunnskapen.

Kurset består av 15 timer teoretisk opplæring som tilfredsstiller kravene i Lov om vaktvirksomhet. Kurset gjennomføres over 3 dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser innen de ulike emnene i kurset. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås før kursbevis utstedes.

Kurset inneholder følgende emner:

  • Introduksjon til Vaktbransjen
  • Etikk
  • Jus
  • Konflikthåndtering
  • Førstehjelp
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Brannvern
  • Skriftlig prøve
     

Kurset arrangeres på ulike steder over hele landet og påmelding skjer til en av Vekterskolens medlemsbedrifter.

Målsetting for kurset:
Vekteren skal kjenne til de grunnleggende sikkerhetsprinsipper, samt gjøre rede på bransjens etiske normer og de juridiske rettighetene og begrensningene som gjelder for egen tjenesteutførelse. Videre må vekteren ha kjennskap til konflikthåndtering og førstehjelp. I tillegg kreves kunnskap om regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet, samt grunnleggende brannvernkunnskap.

Kompetansekrav:
Ingen

Se kurskalender for trinn 1


| Flere

Powered by CustomPublish AS