Fagbrev som vekter


Et fagbrev som vekter kvalifiserer til en rekke spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du utdanner deg til et yrke som har lange tradisjoner i Norge, og som i dag er en bransje i vekst. Utviklingen for vekteryrket har vært lang og innholdsrik, men basis har alltid vært forebyggende sikkerhetsarbeid.

I et samfunn som blir stadig mer komplisert og sårbart, har vaktbransjen en nøkkelrolle. Videre har det vært en endring i trusselbildet som resulterer i stadig større krav til vekterens kompetanse. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet.

Service er et nøkkelord i vekterfaget. Du får ofte kontakt med kunder og publikum og vil dermed fremstå som bedriftens ansikt utad. Dine evner til å takle ulike situasjoner vil utgjøre en viktig del av kompetansen din.

Med fagbrev som vekter får du en solid sikkerhetskompetanse. Vaktbransjen er underlagt lov om vaktvirksomhet, og bedriftene må ha polititillatelse for å drive slik virksomhet. For å få arbeid som vekter, må du legge fram tilfredsstillende vandelsattest. Fagbrevet kan, på linje med andre fagbrev, brukes som grunnlag i en videreutdanning.

Hvordan ta fagbrev
Det er to måter å oppnå et fagbrev i vekterfaget på. Den ene er å først fullføre grunnkurs og videregående kurs I innen salg og service på videregående skole, for så å gå to år i en godkjent lærebedrift som lærling. I disse to årene vil du lære deg sikkerhetsfaget gjennom å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk arbeid.

For personer som kan dokumentere minimum fem års tjeneste som vekter, er det mulig å ta fagbrev som privatist. Du må først ta tverrfaglig eksamen i salg og service for så å kunne gå opp til fagprøve i vekterfaget. Vekterskolen tilbyr eksamensforberedende kurs for privatister.  
 

Læreplaner

VG2 Salg, service og sikkerhet
VG3 Sikkerhetsfaget

 


| Flere

Powered by CustomPublish AS