vekterskolen.no

Om Vekteryrket


Vekterbransjen er i dag preget av noen få store selskaper og en rekke små selskaper. Det er i dag cirka 10.000 ansatte i de ulike vaktselskapene. Bransjen blir ofte fokusert fra media på "harde" arbeidsoppgaver, mens faktum er at arbeidsoppgavene er servicefunksjoner, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.

En vekters arbeidsoppgaver varierer fra forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder til planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos nye kunder. I tillegg til tradisjonelt vakthold, sikring av verdier og verditransport må vekteren kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og prosessovervåking. Les mer om variasjonen i arbeidsoppgavene til en vekter her .

Vaktbransjen i Norge er underlagt egen lov om vaktvirksomhet, og selskaper som driver slik virksomhet, må ha polititillatelse. For å få arbeid som vekter må man legge fram tilfredsstillende vandelsattest. Sikkerhetsarbeidet står sentralt i vekteryrket, og vekteren må derfor kunne kjenne til og følge de lover, forskrifter og regler som gjelder innenfor dette arbeidsområdet.

Service er et nøkkelord i vekterfaget, da vekteren ofte har kontakt med kunder og publikum og dermed representerer bedriftens ansikt utad.

Vekterfaget ble godkjent under Lov om fagopplæring i juli 1997.

Hvorfor bli vekter:
• Et yrke som er selvstendig og variert
• Krever medmenneskelig innsikt
• Skaper trygghet og sikkerhet for andre
• Er i en bransje i stadig vekst med gode jobbmuligheter
• Har fleksible muligheter for arbeidstid enten du ønsker dagtid eller turnustjeneste


| Flere