Eksempler på vektertjenester
Sentertjeneste:

Vakthold og service som skaper trivsel og miljø for handlende


Verditransport:

Trygg transport av verdier


Hundetjeneste:

Hund og vekter, et samarbeid for bedre sikkerhet


Stasjonærtjeneste:

For trygghet, service og sikkerhet hele døgnet i bedrifter for å
forebygge kriminelle handlinger


Resepsjonstjeneste:


Service for ansatte og besøkende

 

Mobiltjeneste:


Streifbesøk for kontroll og skadebegrensning


Områdevakt:


Patruljering i avgrenset område, for å bistå med service og håndtere
situasjoner


Flyplassvakthold:


Tekniske og manuelle tjenester for å bidra til trygg lufttransport


Kontrolltjenester:


Bidra til en riktig handel, med kontrollrutiner utført av sivile og
uniformerte vektere


Sentralbordtjenester:


Bidra til riktig telefonkultur og effektivitet, samt ivareta og iverksette
beredskap


Alarmstasjonstjenester:


Behandling av alarmer og signaler, samt iverksetting av aksjonsplaner,
når nødvendig

 

Tellesentraltjenester:

Behandle kontantoppgjør og sortering av omløpsmidler

Salg- og skjenkekontroll:


Kontroll av kommunale skjenkebestemmelser


Sykehusvekter:


Service og sikkerhet på sykehus


Tilbake til siden Informasjon om vekteryrket.


Powered by CustomPublish AS